Solution for problem with libraries loading in HP VCM (virtual connect manager)

Origin of the solution: HP Virtual Connect May Not Properly Load the Virtual Connect Manager (VCM) Web User Interface (URL2) Flash files of the solution: VCM-loading_libraries_error-fix Directory where to upload files: Windows: %appdata%\Adobe\Flash Player\AssetCache\(dir) Linux: /<user homedir>/.adobe/Flash_Player/AssetCache/<dir>

How to test what is alive in the VLAN? arping, arp-scan

Problem: How to test VLAN/subnet without IP address from it. I need to to know if GW (gateway) is present/answering and what else is alive in this subnet.

If you can’t use IP address, you can’t use common test tool PING. You have to use layer-2 (ethernet) based solution – ARP protocol.

Číst dál

How to convert multiple video files (one directory) by FFMpeg on command line

for %a in („*.3gp“) do ffmpeg -i „%a“ -c:v libx264 -c:a copy -q:v 0 -y „newfiles\%~na.mp4“ *.3gp – input files; what you want to convert ffmpeg – ffmpeg executable; if you haven’t it in PATH, you have to insert absolut path to the ffmpeg (eg. c:\XXX\YYY\ffmpeg.exe) -c:v libx264 – video codec – H.264 in this … Číst dál

Recent files/places in Office and jump lists in Start Menu location/backup

Recent (pinned or not) files and places in Office apps (2007, 2010, … ?) are in system registry … eg. for MS Word (14.0 in the path is for Office 2010): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Place MRU] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\file mru] Jump lists (list of recently used filesby diff. programs in the Start Menu) are in AppData %AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations for more details … Číst dál

Base64 decode/encode in Windows command line

For Base64 file encode/decode you can use built-in utillity certutil.exe (in c:\windows\system32): [powershell] certutil.exe -encode InFile OutFile certutil.exe -decode InFile OutFile [/powershell] Note: because its for certificates … certutil add line „—–BEGIN CERTIFICATE—–“ (as first line of OutFile) and „—–END CERTIFICATE—–“ (as last line) when you encode some file

Simple timestamp in Windows command line

[powershell] @echo off SET NOWTIME=%time% echo NOWTIME=#%NOWTIME%# SET NOWDATE=%date% echo NOWDATE=#%NOWDATE%# FOR /F "tokens=1 delims= " %%x in ("%NOWTIME%") do SET TIME2=%%x FOR /F "tokens=1-4 delims=:.," %%a in ("%TIME2%") do SET STAMPT=%%a%%b%%c%%d echo STAMPT=%STAMPT% FOR /F "tokens=2 delims= " %%x in ("%NOWDATE%") do SET DATE2=%%x FOR /F "tokens=1-3 delims=:-.,/" %%a in ("%DATE2%") do SET STAMPD=%%c%%b%%a … Číst dál

Remote installation of HP Dataprotector 6.20 client on Ubuntu 12.04 with 3.2 kernel

During std. remote installation (in Manager GUI) installer instantly ends with error – „unsupported platform / OS“. I found out that problem is with 3.2 kernel version (only with the NUMBER not the code) and the workaround (until HP create patch) is to modify uname. move /bin/uname to /bin/uname.orig create executable script /bin/uname with this: [bash]/bin/uname.orig … Číst dál

VIM – převedení textu

Pár zajímavých příkazů pro převádění textu ve VIMu – s různou mírou užitečnosti: g?G ROT13 whole file (quicker for large file) guu lowercase line gUU UPPERCASE LINE Vu lowercase line VU UPPERCASE LINE g~~ flip case line/FLIP CASE LINE vEU Upper Case Word vE~ Flip Case Word/fLIP cASE wORD ggguG lowercase entire file

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů). Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs: [bash]ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR …[/bash] pomocí ls … Číst dál

Digitální podepisování dokumentů certifikátem v LibreOffice (OpenOffice)

LibreOffice (respektive OpenOffice) přistupuje k práci s certifikáty ‚netradičním způsobem‘. Nemá totiž vlastní uložiště, ale používá uložiště aplikací z rodiny Mozilla (Thunderbird/Icedove, Firefox/Iceweasel, Mozilla Suite). Dohledal jsem, že pořadí ve kterém jsou uložiště vyhledávány je: Thunderbird Mozila Suite Firefox Lze také použít proměnnou prostředí MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER. Takže u sebe (mám Debian a chtěl jsem použít uložiště z … Číst dál

TrueType (TTF) písmo v LaTeXu

Po čase jsem se vrátil k LaTeXu a potřeboval jsem použít jisté písmo, které jsem si našel (třeba na České fonty) – v mém případě pro nadpis. Tak jsem pátral jak nejsnáze ho dostat do LaTeXu. Prošel jsem několik návodů (různě komplikovaných), ale vždycky to nebylo ono – až jsem narazil na jeden (Keith Briggs:Using … Číst dál

favicon.ico – multi-resolution v GIMPu

Potřeboval jsem pro jeden web (Občanská společnost) vytvořit ikonu (favicon.ico) – a chtěl jsem udělat takovou „lepší“, které obsahuje různé obrázky pro různé rozlišení (128×128, 64×64, 48×48, 32×32, 16×16). Dopátral jsem se skvělého návodu, podle kterého se to podařilo – Creating a multi-resolution favicon including transparency with the GIMP.