How to convert multiple video files (one directory) by FFMpeg on command line

for %a in („*.3gp“) do ffmpeg -i „%a“ -c:v libx264 -c:a copy -q:v 0 -y „newfiles\%~na.mp4“ *.3gp – input files; what you want to convert ffmpeg – ffmpeg executable; if you haven’t it in PATH, you have to insert absolut path to the ffmpeg (eg. c:\XXX\YYY\ffmpeg.exe) -c:v libx264 – video codec – H.264 in this … Číst dál

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů). Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs: [bash]ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR …[/bash] pomocí ls … Číst dál