VIM – převedení textu

Pár zajímavých příkazů pro převádění textu ve VIMu – s různou mírou užitečnosti:

g?G ROT13 whole file (quicker for large file)
guu lowercase line
gUU UPPERCASE LINE
Vu lowercase line
VU UPPERCASE LINE
g~~ flip case line/FLIP CASE LINE
vEU Upper Case Word
vE~ Flip Case Word/fLIP cASE wORD
ggguG lowercase entire file

Napsat komentář