VIM – převedení textu

Pár zajímavých příkazů pro převádění textu ve VIMu – s různou mírou užitečnosti: g?G ROT13 whole file (quicker for large file) guu lowercase line gUU UPPERCASE LINE Vu lowercase line VU UPPERCASE LINE g~~ flip case line/FLIP CASE LINE vEU Upper Case Word vE~ Flip Case Word/fLIP cASE wORD ggguG lowercase entire file