Lightworks – profesionální nástroj na editaci videa (zdarma)

Potřebujete si vyrobit nějaké video (třeba pro YouTube) a chcete použít nástroj, který je profesionální (nebude vás omezovat v kreativitě) a ověřený časem? A pochopitelně nechcete pirátit, ale použít nějaký nástroj, který je dostupný zdarma? Pak právě pro vás je tu Lightworks.

Pokračovat ve čtení „Lightworks – profesionální nástroj na editaci videa (zdarma)“

How to convert multiple video files (one directory) by FFMpeg on command line

for %a in ("*.3gp") do ffmpeg -i "%a" -c:v libx264 -c:a copy -q:v 0 -y "newfiles\%~na.mp4"
 • *.3gp – input files; what you want to convert
 • ffmpeg – ffmpeg executable; if you haven’t it in PATH, you have to insert absolut path to the ffmpeg (eg. c:\XXX\YYY\ffmpeg.exe)
 • -c:v libx264 – video codec – H.264 in this example
 • -c:a copy – audio code – „copy original audio stream“ in this example
 • -q:v 0 –  „same video quality“
 • newfiles\%~na.mp4 – output files; original file extension will be removed; directory must exists (newfiles in this example)

For more details and options, please use Google 🙂

Recent files/places in Office and jump lists in Start Menu location/backup

 • Recent (pinned or not) files and places in Office apps (2007, 2010, … ?) are in system registry … eg. for MS Word (14.0 in the path is for Office 2010):
  • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Place MRU]
  • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\file mru]
 • Jump lists (list of recently used filesby diff. programs in the Start Menu) are in AppData

Recent files and places in MS Excel
Recent files and places in MS Excel

Jump list in Start Menu
Jump list in Start Menu

Base64 decode/encode in Windows command line

For Base64 file encode/decode you can use built-in utillity certutil.exe (in c:\windows\system32):

[powershell]
certutil.exe -encode InFile OutFile
certutil.exe -decode InFile OutFile
[/powershell]

Note: because its for certificates … certutil add line „—–BEGIN CERTIFICATE—–“ (as first line of OutFile) and „—–END CERTIFICATE—–“ (as last line) when you encode some file

Simple timestamp in Windows command line

[powershell]
@echo off

SET NOWTIME=%time%
echo NOWTIME=#%NOWTIME%#
SET NOWDATE=%date%
echo NOWDATE=#%NOWDATE%#

FOR /F "tokens=1 delims= " %%x in ("%NOWTIME%") do SET TIME2=%%x
FOR /F "tokens=1-4 delims=:.," %%a in ("%TIME2%") do SET STAMPT=%%a%%b%%c%%d
echo STAMPT=%STAMPT%

FOR /F "tokens=2 delims= " %%x in ("%NOWDATE%") do SET DATE2=%%x
FOR /F "tokens=1-3 delims=:-.,/" %%a in ("%DATE2%") do SET STAMPD=%%c%%b%%a
echo STAMPD=%STAMPD%

SET TIMESTAMP=%STAMPD%%STAMPT%
echo TIMESTAMP=%TIMESTAMP%
[/powershell]

Remote installation of HP Dataprotector 6.20 client on Ubuntu 12.04 with 3.2 kernel

During std. remote installation (in Manager GUI) installer instantly ends with error – „unsupported platform / OS“.

I found out that problem is with 3.2 kernel version (only with the NUMBER not the code) and the workaround (until HP create patch) is to modify uname.

 • move /bin/uname to /bin/uname.orig
 • create executable script /bin/uname with this:
  [bash]/bin/uname.orig $1 | sed ‚s/3\.2\.0/2\.6\.32/'[/bash]

Explanation: when something call uname and in output is  3.2.0 (real kernel number), then is replaced by ‚2.6.32‘.

After successfull installation you can use orig. uname again – backup work fine.

VIM – převedení textu

Pár zajímavých příkazů pro převádění textu ve VIMu – s různou mírou užitečnosti:

g?G ROT13 whole file (quicker for large file)
guu lowercase line
gUU UPPERCASE LINE
Vu lowercase line
VU UPPERCASE LINE
g~~ flip case line/FLIP CASE LINE
vEU Upper Case Word
vE~ Flip Case Word/fLIP cASE wORD
ggguG lowercase entire file

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů).

Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs:

[bash]ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR …[/bash]

 • pomocí ls se vyrobí seznam souborů, který se přehodí na xargs
 • -n1 určuje kolik záznamů si má xargs vzít najednou (1 je defaultní hodnota)
 • -P3 určuje kolik procesů se má pustit (tohle je ten „magický parametr“)
 • -I určuje řetězec, který se pak nahradí konkrétním parametrem ze seznamu

Digitální podepisování dokumentů certifikátem v LibreOffice (OpenOffice)

LibreOffice (respektive OpenOffice) přistupuje k práci s certifikáty ‚netradičním způsobem‘. Nemá totiž vlastní uložiště, ale používá uložiště aplikací z rodiny Mozilla (Thunderbird/Icedove, Firefox/Iceweasel, Mozilla Suite).

Dohledal jsem, že pořadí ve kterém jsou uložiště vyhledávány je:

 1. Thunderbird
 2. Mozila Suite
 3. Firefox

Lze také použít proměnnou prostředí MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER.

Takže u sebe (mám Debian a chtěl jsem použít uložiště z Icedove) jsem musel vytvořit symbolický odkaz ~/.thunderbird/ směřující na ~/.icedove/ (jinak bylo použito uložiště Iceweaselu, který má profil v ~/.mozilla/firefox !).

Pak už vše funguje ‚Soubor -> Elektronické podpisy -> Podepsat dokument …‘ – je vám nabídnut seznam vašich certifikátu (pokud máte uložiště chráněno heslem, jste vyzváni k jeho zadání).

TrueType (TTF) písmo v LaTeXu

Po čase jsem se vrátil k LaTeXu a potřeboval jsem použít jisté písmo, které jsem si našel (třeba na České fonty) – v mém případě pro nadpis. Tak jsem pátral jak nejsnáze ho dostat do LaTeXu.

Prošel jsem několik návodů (různě komplikovaných), ale vždycky to nebylo ono – až jsem narazil na jeden (Keith Briggs:Using truetype fonts with pdflatex), který dělal to, co jsem chtěl – a navíc obsahuje skript, který udělá všechno za vás (vyrobí i example).

openssl PKCS12

Mám neustále problém si zapamatovat příkaz na vytvoření souboru p12 s certifikáty, tak je třeba si to poznamenat.

[bash]openssl pkcs12 -export -in certifikat-serveru.pem -inkey priv-klic-serveru.pem -certfile ca-bundle.pem -out vystup.p12[/bash]

Vytvořena p12 se zašifrovává, takže se objeví výzva k zadání hesla (Enter Export Password) – pokud je zašifrován privátní klíč (heslo se zadávalo při generování), objeví se nejprve výzva k zadání tohoto hesla.

Úprava zákonů z portal.gov.cz ve Vimu

Už několikrát jsem potřeboval nějaký zákon a jediné místo, kde jsem ho dohledal byl Portál veřejné správy.

Bohužel se dají celé zákony stáhnout jen ve formátu TXT, který je navíc (pro mě) dost blbě formátovaný (zalomené odstavce, několik mezer na každém řádku a mezi slovy, …). Proto musím zdrojový TXT soubor trochu „předžvýkat“ než si ho upravím v textovém editoru (OpenOffice Writer). Pokračovat ve čtení „Úprava zákonů z portal.gov.cz ve Vimu“