VIM – převedení textu

Pár zajímavých příkazů pro převádění textu ve VIMu – s různou mírou užitečnosti:

g?G ROT13 whole file (quicker for large file)
guu lowercase line
gUU UPPERCASE LINE
Vu lowercase line
VU UPPERCASE LINE
g~~ flip case line/FLIP CASE LINE
vEU Upper Case Word
vE~ Flip Case Word/fLIP cASE wORD
ggguG lowercase entire file

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů).

Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs:

[bash]ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR …[/bash]

  • pomocí ls se vyrobí seznam souborů, který se přehodí na xargs
  • -n1 určuje kolik záznamů si má xargs vzít najednou (1 je defaultní hodnota)
  • -P3 určuje kolik procesů se má pustit (tohle je ten „magický parametr“)
  • -I určuje řetězec, který se pak nahradí konkrétním parametrem ze seznamu

Kompostér ze svahových tvárnic

Potřeboval jsem si na zahradě postavit dostatečně velký a otevřený kompostér. Také jsem chtěl, aby byl z trvalého materiálu a pokud možno „upravitelný“ (zvětšitelný, rozložitelný, …). V obchodech se dají pořídit jen takové ty „uzavřené komolé jehlany“ nebo šestiúhelníhové kompostéry z plastových prken – ani jeden typ mi moc nevyhovoval (i cenově). Pokračovat ve čtení „Kompostér ze svahových tvárnic“