Kanály na YouTube, které se věnují farmaření

Bohužel podobně jako u seznamů kanálů, které se věnují práci se dřevem nebo vědě a technice, tak i zde platí že na český obsah prakticky nenarazíte. U některých videí určitě pochopíte podstatu i bez znalosti jazyka, ale obecně bych řekl, že videa z těchto kanálů jsou hodně „kecací“. Pokračování textu „Kanály na YouTube, které se věnují farmaření“

Video: proč neprogramovat vlastní funkce na práci s časovými zónami

Pokud přemýšlíte nad tím, že si napíšete vlastní funkce pro práci s časem, časovými zónami, časovými rozdíly mezi dvěma daty, atd. … tak se možná nejprve podívejte na přiložené video – a možná si to rozmyslíte.

Drobný teoretický úvod:

Pokračování textu „Video: proč neprogramovat vlastní funkce na práci s časovými zónami“

Video: kolik nul má vlastně bilión a trilión?

Možná podobně jako já povyskočíte, když v dabovaném filmu či seriálu (originál v angličtině) slyšíte, že postava používá „bilión“ pro věc o které více že musí jít o miliardu.

Např.: „Je nás už víc než bilión.“ (říká Ind ve vztahu k počtu obyvatel Indie)

V podobných případech je o velký šlendrián překladatele – ale může se to stát … ona totiž odpověď na otázku „kolik nul má bilión“ záleží na tom koho a kdy se zeptátePokračování textu „Video: kolik nul má vlastně bilión a trilión?“

How to convert multiple video files (one directory) by FFMpeg on command line

for %a in ("*.3gp") do ffmpeg -i "%a" -c:v libx264 -c:a copy -q:v 0 -y "newfiles\%~na.mp4"
  • *.3gp – input files; what you want to convert
  • ffmpeg – ffmpeg executable; if you haven’t it in PATH, you have to insert absolut path to the ffmpeg (eg. c:\XXX\YYY\ffmpeg.exe)
  • -c:v libx264 – video codec – H.264 in this example
  • -c:a copy – audio code – „copy original audio stream“ in this example
  • -q:v 0 –  „same video quality“
  • newfiles\%~na.mp4 – output files; original file extension will be removed; directory must exists (newfiles in this example)

For more details and options, please use Google 🙂