Elektro šmejdi – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu – pozice ERÚ a co dělat dál

Pod mým příspěvkem se smlouvou, kterou mi Česká srovnávací sro. chtěla domluvit „lepší cenu elektřiny“ (prý aukce, nebo soutěž o lepšího dodavatele energie), se postupem času objevilo mnoho komentářů od lidí, kteří byli také kontaktování – a někteří podepsali.

Rozhodl jsem se oslovit ERÚ (Energetický regulační úřad), zda-li by neposkytl nějaké vyjádření k tomuto problému (elektro šmejdi), který se v poslední době velmi rozmáhá. Jejich oddělení ochrany spotřebitelů mi poslalo odpověď, která popisuje postavení ERÚ a nastiňuje možná další postupy.

Informativní vyjádření ERÚ (moje shrnutí na konci):

Vážený pane Vavříčku,

v prvé řadě je potřeba uvést, že Energetický regulační úřad (ERÚ) je ústřední orgán státní správy a jeho kompetence jsou vymezeny zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (energetický zákon), zejména v jeho § 17.

ERÚ má zákonem svěřenu kontrolní a dozorovou činnost vůči držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (oblast veřejnoprávní) a dále pak i pravomoc na návrh zákazníka v postavení spotřebitele rozhodovat spory mezi zákazníky a držiteli licence – obchodníky s elektřinou/plynem z uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky (oblast soukromoprávní, mimosoudní řešení sporu). Smlouvy o sdružených službách dodávky energií se uzavírají podle pravidel energetického zákona. ERÚ tak může ve správním řízení rozhodovat na návrh zákazníka spor o tom, zda smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny nebo plynu platně vznikl, trvá nebo zanikl a kdy se tak stalo nebo spor o splnění povinnosti ze smlouvy (spory podle § 17 odst. 7 písm. e) bod 1 a 2 energetického zákona).

Společnosti Česká srovnávací s.r.o. a obdobní zprostředkovatelé levnějšího dodavatele elektřiny nebo plynu nejsou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích, nespadají tedy do dozorové a kontrolní činnosti úřadu. Tito „poradci“ neuzavírají smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu podle energetického zákona , ale tato smlouva (přihláška do aukce, o optimalizaci dodávek atp. ) je uzavírána podle občanského zákoníku se společností, která sama elektřinu ani plyn nedodává. Jde o smlouvu nepojmenovanou nebo zprostředkovatelskou, kde si smluvní strany samy nastavily obsah smlouvy, postup při ukončení smlouvy a také sankce, které jsou spojené s předčasným ukončením smluvního vztahu, popř. s nerespektováním výběru nového dodavatele. Dozorovým a kontrolním orgánem nad porušováním zákona o ochraně spotřebitele pro zprostředkovatele je Česká obchodní inspekce (ČOI), ČOI je rovněž subjektem mimosoudního řešení sporů ze smluv uzavřených se zprostředkovateli (tzv. ADR).

Jedna věc je tedy smlouva se zprostředkovatelem a druhá věc je smlouva s dodavatelem energií. Každá má jiný režim a jiný orgán dohledu v oblasti podnikání smluvní strany stojící na straně podnikatele.

Se stížnostmi na jednání této společnosti je třeba obrátit na ČOI. Nicméně je třeba si uvědomit, že do soukromoprávního vztahu, kterým bezesporu smlouva mezi zákazníkem v postavení spotřebitele a zprostředkovatelem je, není oprávněn bez dalšího zasáhnout žádný správní orgán. Předmětem kontroly či dohledu ze strany ČOI by však mohlo být jednání této společnosti, pokud by bylo v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele, tzn. např. pokud by se vůči Vám dopouštěla společnost nekalé obchodní praktiky ve smyslu tohoto zákona.

Samozřejmě je vždy nejlepší prevence. Nepodepisovat něco čemu nerozumím nebo co jsem si důkladně nepřečetl. Pokud už se to stane, pak je dobré si pamatovat, že od smlouvy uzavřené doma lze odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Problém může být, pokud jsem současně udělil plnou moc k jednání za mou osobu. Potom je nutné odvolat udělenou plnou moc. Vzory je možné najít na internetu, jsou i na našem webu, ale je nutné je upravit pro typ smlouvy.

Často se stane, že než odstoupíme, zprostředkovatel již v zastoupení na naše jméno a účet uzavře smlouvu o sdružených službách dodávky. Existuje mnoho variant, které mohou nastat, jejich řešení je složité a časové náročné, mnohdy je efektivnější změnu dodavatele realizovat. Na počátku všeho však nejčastěji stojí zbytečná důvěřivost a nechuť přečíst si, co podepisuji….a často nám chybí selský rozum.

V případě, že mají spotřebitelé problém s dodavatelem, mohou se obrátit na naše oddělení, které se snaží pomoci jim s jejich problémem neformální cestou. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, která je uzavřena distančně či mimo obchodní prostory lze ukončit bez sankce rovněž odstoupením ve lhůt 14 dní od podpisu, výpovědí ve lhůtě od uzavření do 15. dne po zahájení dodávky. Problém je, že zprostředkovatelé našli obezličku, takže smlouvy za spotřebitele uzavírají s dodavatelem v jeho obchodních prostorách, takže pak nelze tyto způsoby ukončení využít.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, který vychází výhradně z informací poskytnutých Energetickému regulačnímu úřadu jeho adresátem, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.


Shrnutí:

 • Nepodepisovat něco čemu nerozumím nebo co jsem si důkladně nepřečetl! (obecné, časté ale FUNKČNÍ)
 • Nepodepisovat nic ve spěchu – v reálném životě prakticky NEEXISTUJE situace, že by jste museli podepsat nějakou smlouvu TEĎ a večer/zítra bylo už pozdě!
 • Když už udělám „blbost“, tak okamžitě jednat a smlouvu odpovídajícím způsobem zrušit/vypovědět.
 • Elektro šmejdi jsou jen zprostředkovatelé, takže nespadají pod kontrolu ERÚ ale pod ČOI (Česká obchodní inspekce).
 • Každý případ může být něčím specifický a různým způsobem zapeklitý. Nebojte se napsat/zavolat na ČOI/ERÚ se svým případem … bohužel nebudete první … doporučí vám, co dělat dál a jak postupovat.

17 komentářů u „Elektro šmejdi – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu – pozice ERÚ a co dělat dál“

 1. DOBRÝ DEN CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT JAK SE MÁM BRÁNIT 30.3.2021.JSEPODEPSALA SMLOUVU ZE SPRÁVOU ODBĚRNÝCH MÍST KTERÁ MÁ PLATIT AŽ 1.3.2024. ALE ONI MĚ POŘÁD DÁVAJI POŘÁD K JINÉMU DODAVATELI KDE MUSÍM PLATIT JEN POKUTY KDYŽ JIM ŽE SMLOUVA PLATÍ AŽ ZA TŘI ROKY VŮBEC NEBEROU NA MOJI STÍŽNOST A KDYŽ JSEM TAM TAK SE NEHODLAJÍ VŮBEC MLUVIT JIŘINA FRUHVIRTOVÁ MASARYKOVA 133 ZBÝŠOV 66411 DĚKUJI CHTĚLA JSEM NAPSAT NA ENERGETICKÝ RĚGULAČNÍ ÚŘAD AJE NEJDETE ODESLAT ŽECHYBÝ ADRESAT

  Odpovědět
 2. Mohu se zeptat co se stalo tak zásadního, že jste napsal omluvu? Klidně do mailu. Potřebovala bych s Vami mluvit. V.k.

  Odpovědět
  • Já jsem tu omluvu nenapsal – byla mi „nadiktována“ v dopise od právního zástupce České srovnávací.

   Odpovědět
 3. Stejný postup u kdojelevnejsi.cz Nabídka účasti ve výběrovém řízení na levnějšího dodavatele energii pro sdružené odběratele vyžadující podpis smlouvy a ofocení posledního vyučtování a aktuální smlouvy s dodavatelem. Podle operátorky mi měl být vítězný dodavatel po výběrovém řízeni nabídnut k rozhodnutí, zdali nabídku příjmu. Zásah do současné smlouvy mým dodavatelem byl vyloučen. V dokladech kurýra je však k podpisu i plná moc, díky které vašeho dodavatele sami změní a váš pozdější nesouhlas podléha sankcím. Samozřejmě jsem nic nepodepsal a kurýra (který s tím nemá nic společného, protože jen rozváží zásilky) i s dokumenty odeslal pryč.

  Odpovědět
 4. Dost dobře nechápu jak může stát podporovat takové šmejdy jako je Česká srovnávací.Kde,a v jakém státě žijeme?

  Odpovědět
 5. Když z blbosti České srovnávací něco podepíšete, nepomůže vám ČOI, ČEÚ ani Policie. Zbývá jen žaloba k soudu, ta vás vyjde dráž než „pokuta“ od Českých. Takže zaplatíte. Bacha, jsou to ……ě!

  Odpovědět
 6. Obdobný postup mohu potvrdit i v mém případě, na počátku několik přesvědčujících telefonátů a ubezpečování o naprosté nezávadnosti, potom písemné potvrzení převzetí materiálů doručených kurýrem, ze kterého se po přezkoumání vyklubal podpis objednávky (závazné), dva měsíce mlčení a najednou zaslání závazného pokynu k uzavření nevýhodné smlouvy (zvýšená cena silové energie o téměř 50 %), když jsem odmítl – obratem faktura na smluvní pokutu, jakékoliv námitky písemně nebo telefonicky nebrány v úvahu. Po roce se ozve firma Rodogan s agresivním přístupem k vymáhání údajné pohledávky. O oprávněnosti pohledávky a dalším asi bude muset rozhodnout ČOI nebo soud. Na začátku jsem uvažoval na čem česká srovnávací vydělává, aby se jí to vyplatilo. Nyní to vím – na smluvních pokutách.
  Česká srovnávací – kandidát na titul Energetický šmejd.

  Odpovědět
  • Dobrý den.
   Chtěla bych vědět, jestli jste jim pokuty zaplatil? Jsem ve stejné situaci a nelíbí se mi podporovat tyto šmejdy.
   Prosím můžete mi napsal na veronika.kolarova@post.cz
   Je nás hodně, tak bych určitě podala TO. Vždyť lhali a zatajili informace. Také pokuta je neadekvátní.
   dekuji

   Odpovědět
   • stalo se mi totéž přijel kurýr podepsal jsem mu převzetí papírú ale žádné jsem jim zpět neposlal ani nic nepodepsal a kvúli tomu mě přišla faktura na 5000 kč odmítl jsem zaplatit celou věc jsem konzultoval s právníkem ten radil nic šmejdúm neplatit jestli se pokusí o vymáhání tak že si s nima poradí

    Odpovědět
 7. Dobrý den, take si dovoluji napsat moji zkušenost s uvedenou společností..Česká srovnávací..již před 2lety byl za mnou osobně doma jejich zaměstnanec a vzal si ode mě potřebné podklady, které požadoval. Podepsala jsem bohužel smlouvu o zastupování na trhu a aukcích. To bylo bohužel vše, co společnost udělala! Potom proběhly 2 telefonáty, ze mam zaslat podklady, které již uz měli k dispozici od začátku…jiné nepozadovali. Nic se nedělo.. po dvou letech proběhl telefonat ve smyslu, zaplaťte 5 tisíc, jinak Vas případ předáme vymahaci agentuře a pote exekuci a budete hradit víc!! Stale jsem opakovala do monitorovaneho/nahravaneho telefonatu, ze nic pro mě neudělali, tak nic platit nebudu..ať pošlou výsledky jejich práce po dvou letech a potom se můžeme bavit o placení!!..noo, nyní mi obtěžuje vymahaci agentura Redogan.., která po mě chce jiz 7tisic…

  Odpovědět
 8. Tohle je skutečně hrůza, nic nepodepisovat a už vůbec nepoužívat zprostředkovatele. Proč? Proč uzavírat smlouvu „přes někoho“, když můžu jít rovnou k dodavateli, kde se mnou budou jednat slušně atd. Sama mám elektřinu doma na všechno, včetně vytápění, dodavatelem je ČEZ, sazbu mám naprosto senzační a jednají se mnou hezky a slušně. Tak proč živit darebáky.
  POZOR: při telefonickém rozhovoru je nutné se chovat odmítavě, aby člověk ústně neodsouhlasil něco, čeho energošmejd posléze zneužije. Proto po první větě někoho takového v telefonu důrazně všechno odmítám a hovor končím.
  Lidi myslete!!! Pamatujte, že v životě není nic zadarmo, takže pokud Vám někdo něco zadarmo nabízí, tak je to už z principu divné.
  Z. Čermáková

  Odpovědět

Napsat komentář