Kdo se nepoučí z minulosti …

Je zvláštní jak se vše pořád opakuje, ale my se neustále dopouštíme stejných chyb.

Posuďte sami – uvedené projevy jsou skoro 75 let staré a byly proneseny ve velmi bouřlivé předválečné době, ale mají nám co říci i dnes – jejich autorem je Winston S. Churchill.

Projev ve Free Trade Hall (Manchester) – 9.5.1938

… Volební boj vedený pro rozdílné názory ve vnitřní politice je věc nám všem známá; avšak volební boj o ožehavé problémy obrany a zahraniční politiky by nás mohl uvrhnout do hlubokého rozkolu; pak bychom se mohli stát národem s téměř vyrovnaným a proto nepevným parlamentem, a to právě ve chvíli, kdy nebezpečí na evropské pevnině by dosáhlo vrcholu. Proto se domáhám národní jednoty politiky, již jedinou lze této jednoty dosíci. …

… Mají-li být mezi námi odklizeny hluboké příčiny rozkolu, mají-li být všechny naše síly soustředěny na základní úkol zvětšit naši moc a bezpečnost, může to být jen pro vznešené a nesobecké ideály, za kterými budou stát doma všechny třídy, které naleznou odezvu i v srdcích národů ovládaných diktátory …

Projev v Dolní sněmovně – 5.10.1938

“Zvážen jsi, a nalezen lehkým.” A nemyslete si, že je to konec. To je teprve počátek účtování. To je teprve první doušek, předchuť poháru hořkosti, kterým budeme častováni rok co rok, nepovstaneme-li ve velikém obrození svého mravního zdraví a vojenské zdatnosti a nezastaneme-li se opět svobody jako v dobách minulých.

Napsat komentář