Linuxový drobeček – $RANDOM

Pokud je potřeba náhodné číslo, tak lze použít interní funkci/proměnnou $RANDOM.

echo $RANDOM

Náhodné číslo je z rozsahu 0-32767.

Pro menší rozsah je možné použít třeba:

let R=$RANDOM%10;
echo $R;

Linuxový drobeček – drop_caches

Vyčištění cache:

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
  • echo 1 – vyprazdnění pagecache
  • echo 2 – uvolnění „dentries and inodes“
  • echo 3 – obě dohromady

Jde o bezpečný příkaz – pro větší účinnost je dobré nejdřív dát sync.