Base64 decode/encode in Windows command line

For Base64 file encode/decode you can use built-in utillity certutil.exe (in c:\windows\system32):

[powershell]
certutil.exe -encode InFile OutFile
certutil.exe -decode InFile OutFile
[/powershell]

Note: because its for certificates … certutil add line „—–BEGIN CERTIFICATE—–“ (as first line of OutFile) and „—–END CERTIFICATE—–“ (as last line) when you encode some file

Linuxový drobeček – $RANDOM

Pokud je potřeba náhodné číslo, tak lze použít interní funkci/proměnnou $RANDOM.

[bash]echo $RANDOM[/bash]

Náhodné číslo je z rozsahu 0-32767.

Pro menší rozsah je možné použít třeba:

[bash]
let R=$RANDOM%10;
echo $R;[/bash]

Linuxový drobeček – drop_caches

Vyčištění cache:

echo X > /proc/sys/vm/drop_caches

  • echo 1 – vyprazdnění pagecache
  • echo 2 – uvolnění „dentries and inodes“
  • echo 3 – obě dohromady

Jde o bezpečný příkaz – pro větší účinnost je dobré nejdřív dát sync.