Pomozte mi nasbírat kroužky aneb Honza do parlamentu

Zase se nám přiblížili volby do poslanecké sněmovny (20. – 21.10.2017) … ale tyhle budou jiné … budu v nich taky kandidovat. Aby se mi podařilo uspět, tak Vás prosím o podporu … o preferenční hlas (kroužek) pro moji osobu. Níže najdete detailnější informace o mě, moji motivaci, mém pohledu na politiku, atd.

Nechci nikoho přesvědčovat, aby volil politickou stranu, za kterou kandiduji (ODS) … ale pokud následující řádky někoho přesvědčí, tak budu jen rád. Hlavně chci ale oslovit ty, kteří jsou již odhodláni ODS volit … aby mi dali na svém hlasovací lístku kroužek (preferenční hlas).

Najdete mě na 31. místě na hlasovacím lístku Občanské demokratické strany v Moravskoslezském kraji.


 Obsah


Stručně … kdo jsem

Vyrážíme na uspávací procházku – stylově s bambulema

Jsem průměrný český Honza, který se zajímá o svět jež ho obklopuje. Budoucnost naši země (i Země) a jejich obyvatel mi není lhostejná. Celý dosavadní život jsem prožíval v Rychvaldu a v sousední Ostravě. I když má tento region republiky svoje problémy a specifika, tak bych nechtěl žít jinde. Proč? Bo!!!

Chodím každý den do zaměstnání. Miluji svoji manželku a dceru, mám rád svoje rodiče i celou rodinu, na sousedy a kolemjdoucí se usmívám. Často se na něco ptám – většinou protože se nikdo jiný na to podstatné nechce zeptat. Mám úctu a respekt ke všemu, co něco pamatuje – ať už jde o lidi, tradice či postupy – ale myslím si, že by mnoho věcí zasloužilo sem tam revizi, jestli už náhodou nejde dělat věci jinak a třeba i lépe.

Moje vzdělání

 • – U Kříže 28, Ostrava Michálkovice
 • – Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky – Kratochvílova 7, Moravská Ostrava
 • – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky – 17. listopadu 15, Ostrava Poruba

Zaměstnání:

 • 2009-2012: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum informačních technologií – IT specialista
 • od 2012: Tieto Czech s.r.o. – IT specialista
 • profesní detaily jsou k nalezení na profesní sociální síti LinkedIn –  https://www.linkedin.com/in/vavricek/

Politika:


Proč jdu do voleb

Foto z oficiálního focení volebního „obludária

Protože den za dnem se svoboda vytrácí z našich životů. Plíživě, a na první pohled v náš prospěch je nám upíráno právo se rozhodovat podle vlastní vůle a svědomí. Třeba i špatně, ale svobodně! Jaká míra je pro Vás nepřekročitelná? ONI přece vědí, jak lépe žít.

Nechci se dočkat doby, kdy bude povinností nosit certifikovaného kulicha a šálu pokud spadne průměrná denní teplota pod 5°C.

Naši představitelé a zástupci se často chovají jako ta boží hovádka. Běžné slušné chování, které vštěpujeme i malým dětem, aby člověk pohledal. Uznání vlastní chyby, či omluva jsou již jen součástí rozsudků po mnohaletých soudních sporech, nikoliv automatickou reakcí po upozornění. Jak chceme naši zemi, kraj, město posunout na vyšší úroveň, když se necháváme vést těmi s úrovní zaplivané hospody těsně před zavírací hodinou?

Jsme nejzápadnější výspou slovanských národů Evropy, ale otočením se k východu si lepší zítřky nezajistíme. Novodobý ruský car nečeká pln nedočkavosti, aby nám udělal, co nám na očích uvidí. Rudý čínský císař netrpělivě nepočítá bankovky, aby nám koupil modré z nebe. Na západě není tráva zelenější ani nebe modřejší, ale alespoň tam netuší, jak se staví gulag nebo pracovní tábor.

Nesmíme rezignovat na snahu stav věci změnit a udělat svět lepším. Když to udělají znechuceně zástupy rozumných a normálních lidí, tak nám bude budoucnost určovat ta hrstka přitroublých a pomýlených. Tak jako neexistuje kouzelný prsten, který svým otočením plní přání, tak ani v politice nejsou mesiáši, kteří tuhle zemí spasí ze dne na den. Jde to jen prací, rozumem a odhodláním.

Jdu do voleb proto, abych se mohl v budoucnu podívat do očí mých dětí a nemusel jsem se stydět, že jsem nic neudělal když jsem mohl … a jen jsem reptal a nadával.


Moje předvolební kampaň

Pohled na mě okem karikaturisty

Je přesně taková, jakou si mohu dovolit z rodinného rozpočtu – což prakticky znamená, že nejsem schopen kromě svého času investovat vlastně nic moc. A vzhledem k zákonu o financování politických stran (a kampaní) je každý jiný způsob pro jednotlivce nedostupný.

Moje kampaň je zaměřena spíše na zisk preferenčních hlasů od lidí, kteří jsou již přesvědčeni, že dají svůj hlas ODS, než abych se snažil přilákat voliče nové. Ale třeba někoho přesvědčí moje vidění světa, aby mi dal důvěru, že jsem na té správné listině.

Jelikož jsem běžný zaměstnanec, který vstává každý den do práce, tak nejsem schopen objíždět náš kraj, setkávat se občany, pořádat meetingy, podávat guláš apod. … ne že by to mělo valný smysl … takže mohu lidi oslovit pouze skrze internet.

S moji kampaní se můžete setkat na několika webech, které spravuji a pak dále na Facebooku:


Volební program a moje postoje

Volební program ODS – ODS 2017 Silný program pro silné Česko (PDF verze)

Nemohu a nejsem schopen vysvětlovat celý stranický volební program, který vytvářelo množství expertů na jednotlivé oblasti. Za programem stojím, i když na některé dílčí body mám třeba i odlišný názor.

Můj program

Uvedu ale některé body/záležitosti, kterým bych se chtěl „věnovat“. Sobecky vycházím ze svého života – co jsem prožíval, co prožívám a jaké záležitosti musím řešit (a se mnou je řeší tisíce dalších lidí).

Zdravotnictví

 • porodnictví
  • Ženy stále nemají možnosti zvolit si typ/styl/způsob porodu, jaký by jim nejvíce vyhovoval. Stále v systému převládá názor, že porod je něco jako choroba a podle toho se s „pacientkou“ zachází.
  • Opravdu je člověk jediný biologický druh, kde samice není schopna sama porodit mládě?
 • očkování
  • Jsem zastáncem očkování a nezpochybňuji jeho funkci jako takovou, které v minulosti pomohla zachránit milióny životů po celé planetě. Musí ale dojít k jakési racionalizaci očkování, jaké očkování je pro koho potřebné a vhodné.
  • Lidé (rodiče za děti) by měli mít větší možnost rozhodovat o svém očkování.
 • standard
  • Aby bylo zdravotnictví dlouhodobě ufinancovatelné při zachování kvality hodné aktuální doby, je potřeba si stanovit standardy péče, které budou placeny z veřejných financí.
  • Tento „základ“ ale musí být stále hoden naši doby – ne aby člověk na chirurgii na zlomeninu dostal dva klacky, špagát a leták s postupem výroby dlahy 🙂

Životní prostředí

 • zpracování odpadu
  • Prim pochopitelně hraje recyklace (kompostování) a je třeba na ni (stejně jako na samotné nevytváření odpadu) klást velký důraz, ale musíme se i postavit před otázku, co s tím co zbude? Jediný efektivní způsob pro tento zbytek je spalování, které má i energetické benefity.
  • Nemůžeme schovávat hlavu do písku – musíme se o náš odpad sami postarat.
 • solární energetika
  • Tato oblast výroby elektřiny má před sebou ještě velkou budoucnost. Ale musí se pojmout jinak než se to stalo u nás v minulosti – „na poli má růst jídlo a ne elektřina“. Obří plochy střech průmyslových budov (obchody) a přilehlá parkoviště jsou ideálním místem pro umisťování solárních panelů.
  • Pro energetiku bude také přínosem větší rozvoj solární energetiky na rodinných domech ve spojení s bateriovými systémy, kdy se domy stanou energeticky soběstačnými – což přinese úlevu i přenosové soustavě, na kterou se zapomíná.
  • Energetika není jen o výrobě elektřiny – ale i o jejím přenosu, spotřebě a uschování!
 • voda v krajině
  • Je potřeba začít pracovat a hlavně přemýšlet o tom, jak udržet vodu v krajině – a tím nemyslím přehrady. Např.: všechna budoucí venkovní parkoviště by měla být zasakovací se zatravňovacími dlaždicemi; preference zasakování proti posílání kanálem pryč; zeleň na střechách; …

Sociální oblast

 • povinná školka
  • Předškolní výchova by neměla být povinná. Různé alternativní formy předškolní péče o děti, které jsou dnes populární, nesmějí být znevýhodněny proti „klasické“ školce.
 • zvýšení důchodů rodičů vlastními dětmi
  • Plátci sociálního pojištění (daně) by měli mít možnost určit, že jistá procentuální část této platby půjde přímo na důchod jejich rodičů.
 • důchod za rodičovskou dovolenou
  • Rodičům by se měla doba, kdy jsou na rodičovské dovolené a starají se o své potomky, počítat jako by vydělávali průměrnou mzdu (stanovenou ČSÚ). Aktuálně se započítává pouze doba.

Průmysl a obchod

 • sdílené ekonomika
  • ČR nesmí strkat hlavu do písku a postavit se čelem novému typu ekonomiky, který se v posledních letech objevil. Nesmíme brzdit rozvoj tohoto nového odvětví – ať už jde o sdílenou spolujízdu, tak pronájem bydlení. Je ale třeba stanovit pravidla, aby tato nové odvětví mohla poklidně existovat vedle klasických služeb jako je taxislužba a hotely.
 • liberalizace průmyslu
  • Musí skončit doba monopolů státních firem na dodávku služeb, pokud existuje i nestátní dodavatel – ať už jde o dopravu (např.: vlaky) nebo o komunikace (např.: pošta).

Stručně závěrem … proč mi dát kroužek?

 • protože jsem normální a slušný člověk
 • protože jsem technik – ne doktor, právník či ekonom – “it isn’t bug, it’s a feature”
 • protože jsem zaměstnanec a ne podnikatel – i obyčejní zaměstnanci jsou voliči pravice
 • protože jsem v roce 1989 nastupoval do první třídy základní školy – takže jsem nespolupracoval s STB ani nebyl členem KSČ, apod.
 • protože jsem toho názoru, že ne na každou drobnost potřebujeme mít zákon – vlády by se měly naopak chlubit tím, o kolik stránek proškrtaly zákoníky, ne kolik nových paragrafů a zákonů odhlasovaly; raději kvalita než kvantita
 • protože jsem člověk, který si váží svobody – i svobody názorů, se kterým nesouhlasím, stejně jako svobody v žití, protože lidé ví sami nejlépe, jak mají žít – nepotřebují být řízeni parlamentem

Chci v naši republice trochu pozvednout politickou kulturu a povytáhnout ji z toho bahna, kde je.

Chci být otevřený k lidem a více jim zpřístupnit práci jejich zástupců, které si volí.

Chci se ve stáří na sebe podívat do zrcadla a říct si, že jsem pro tuhle zem něco udělal.

Chci vylepšit svět, který mám pronajatý od svých dětí.

Ale abych s tím mohl něco udělat, tak k tomu potřebuji Vás … Váš hlas … Váš kroužek