VIM – převedení textu

Pár zajímavých příkazů pro převádění textu ve VIMu – s různou mírou užitečnosti:

g?G ROT13 whole file (quicker for large file)
guu lowercase line
gUU UPPERCASE LINE
Vu lowercase line
VU UPPERCASE LINE
g~~ flip case line/FLIP CASE LINE
vEU Upper Case Word
vE~ Flip Case Word/fLIP cASE wORD
ggguG lowercase entire file

Úprava zákonů z portal.gov.cz ve Vimu

Už několikrát jsem potřeboval nějaký zákon a jediné místo, kde jsem ho dohledal byl Portál veřejné správy.

Bohužel se dají celé zákony stáhnout jen ve formátu TXT, který je navíc (pro mě) dost blbě formátovaný (zalomené odstavce, několik mezer na každém řádku a mezi slovy, …). Proto musím zdrojový TXT soubor trochu „předžvýkat“ než si ho upravím v textovém editoru (OpenOffice Writer). Pokračovat ve čtení „Úprava zákonů z portal.gov.cz ve Vimu“