Remote installation of HP Dataprotector 6.20 client on Ubuntu 12.04 with 3.2 kernel

During std. remote installation (in Manager GUI) installer instantly ends with error – „unsupported platform / OS“.

I found out that problem is with 3.2 kernel version (only with the NUMBER not the code) and the workaround (until HP create patch) is to modify uname.

 • move /bin/uname to /bin/uname.orig
 • create executable script /bin/uname with this:
  /bin/uname.orig $1 | sed 's/3\.2\.0/2\.6\.32/'

Explanation: when something call uname and in output is  3.2.0 (real kernel number), then is replaced by ‚2.6.32‘.

After successfull installation you can use orig. uname again – backup work fine.

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů).

Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs:

ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR ...

 • pomocí ls se vyrobí seznam souborů, který se přehodí na xargs
 • -n1 určuje kolik záznamů si má xargs vzít najednou (1 je defaultní hodnota)
 • -P3 určuje kolik procesů se má pustit (tohle je ten „magický parametr“)
 • -I určuje řetězec, který se pak nahradí konkrétním parametrem ze seznamu

Digitální podepisování dokumentů certifikátem v LibreOffice (OpenOffice)

LibreOffice (respektive OpenOffice) přistupuje k práci s certifikáty ‚netradičním způsobem‘. Nemá totiž vlastní uložiště, ale používá uložiště aplikací z rodiny Mozilla (Thunderbird/Icedove, Firefox/Iceweasel, Mozilla Suite).

Dohledal jsem, že pořadí ve kterém jsou uložiště vyhledávány je:

 1. Thunderbird
 2. Mozila Suite
 3. Firefox

Lze také použít proměnnou prostředí MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER.

Takže u sebe (mám Debian a chtěl jsem použít uložiště z Icedove) jsem musel vytvořit symbolický odkaz ~/.thunderbird/ směřující na ~/.icedove/ (jinak bylo použito uložiště Iceweaselu, který má profil v ~/.mozilla/firefox !).

Pak už vše funguje ‚Soubor -> Elektronické podpisy -> Podepsat dokument …‘ – je vám nabídnut seznam vašich certifikátu (pokud máte uložiště chráněno heslem, jste vyzváni k jeho zadání).

TrueType (TTF) písmo v LaTeXu

Po čase jsem se vrátil k LaTeXu a potřeboval jsem použít jisté písmo, které jsem si našel (třeba na České fonty) – v mém případě pro nadpis. Tak jsem pátral jak nejsnáze ho dostat do LaTeXu.

Prošel jsem několik návodů (různě komplikovaných), ale vždycky to nebylo ono – až jsem narazil na jeden (Keith Briggs:Using truetype fonts with pdflatex), který dělal to, co jsem chtěl – a navíc obsahuje skript, který udělá všechno za vás (vyrobí i example).

openssl PKCS12

Mám neustále problém si zapamatovat příkaz na vytvoření souboru p12 s certifikáty, tak je třeba si to poznamenat.

openssl pkcs12 -export -in certifikat-serveru.pem -inkey priv-klic-serveru.pem -certfile ca-bundle.pem -out vystup.p12

Vytvořena p12 se zašifrovává, takže se objeví výzva k zadání hesla (Enter Export Password) – pokud je zašifrován privátní klíč (heslo se zadávalo při generování), objeví se nejprve výzva k zadání tohoto hesla.