Solution for problem with libraries loading in HP VCM (virtual connect manager)

Origin of the solution: HP Virtual Connect May Not Properly Load the Virtual Connect Manager (VCM) Web User Interface (URL2)

Flash files of the solution: VCM-loading_libraries_error-fix

Directory where to upload files:

 • Windows: %appdata%\Adobe\Flash Player\AssetCache\(dir)
 • Linux: /<user homedir>/.adobe/Flash_Player/AssetCache/<dir>

How to test what is alive in the VLAN? arping, arp-scan

Problem: How to test VLAN/subnet without IP address from it. I need to to know if GW (gateway) is present/answering and what else is alive in this subnet.

If you can’t use IP address, you can’t use common test tool PING. You have to use layer-2 (ethernet) based solution – ARP protocol. Pokračování textu „How to test what is alive in the VLAN? arping, arp-scan“

Remote installation of HP Dataprotector 6.20 client on Ubuntu 12.04 with 3.2 kernel

During std. remote installation (in Manager GUI) installer instantly ends with error – „unsupported platform / OS“.

I found out that problem is with 3.2 kernel version (only with the NUMBER not the code) and the workaround (until HP create patch) is to modify uname.

 • move /bin/uname to /bin/uname.orig
 • create executable script /bin/uname with this:
  /bin/uname.orig $1 | sed 's/3\.2\.0/2\.6\.32/'

Explanation: when something call uname and in output is  3.2.0 (real kernel number), then is replaced by ‚2.6.32‘.

After successfull installation you can use orig. uname again – backup work fine.

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů).

Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs:

ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR ...

 • pomocí ls se vyrobí seznam souborů, který se přehodí na xargs
 • -n1 určuje kolik záznamů si má xargs vzít najednou (1 je defaultní hodnota)
 • -P3 určuje kolik procesů se má pustit (tohle je ten „magický parametr“)
 • -I určuje řetězec, který se pak nahradí konkrétním parametrem ze seznamu

Digitální podepisování dokumentů certifikátem v LibreOffice (OpenOffice)

LibreOffice (respektive OpenOffice) přistupuje k práci s certifikáty ‚netradičním způsobem‘. Nemá totiž vlastní uložiště, ale používá uložiště aplikací z rodiny Mozilla (Thunderbird/Icedove, Firefox/Iceweasel, Mozilla Suite).

Dohledal jsem, že pořadí ve kterém jsou uložiště vyhledávány je:

 1. Thunderbird
 2. Mozila Suite
 3. Firefox

Lze také použít proměnnou prostředí MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER.

Takže u sebe (mám Debian a chtěl jsem použít uložiště z Icedove) jsem musel vytvořit symbolický odkaz ~/.thunderbird/ směřující na ~/.icedove/ (jinak bylo použito uložiště Iceweaselu, který má profil v ~/.mozilla/firefox !).

Pak už vše funguje ‚Soubor -> Elektronické podpisy -> Podepsat dokument …‘ – je vám nabídnut seznam vašich certifikátu (pokud máte uložiště chráněno heslem, jste vyzváni k jeho zadání).

TrueType (TTF) písmo v LaTeXu

Po čase jsem se vrátil k LaTeXu a potřeboval jsem použít jisté písmo, které jsem si našel (třeba na České fonty) – v mém případě pro nadpis. Tak jsem pátral jak nejsnáze ho dostat do LaTeXu.

Prošel jsem několik návodů (různě komplikovaných), ale vždycky to nebylo ono – až jsem narazil na jeden (Keith Briggs:Using truetype fonts with pdflatex), který dělal to, co jsem chtěl – a navíc obsahuje skript, který udělá všechno za vás (vyrobí i example).

favicon.ico – multi-resolution v GIMPu

Potřeboval jsem pro jeden web (Občanská společnost) vytvořit ikonu (favicon.ico) – a chtěl jsem udělat takovou „lepší“, které obsahuje různé obrázky pro různé rozlišení (128×128, 64×64, 48×48, 32×32, 16×16).

Dopátral jsem se skvělého návodu, podle kterého se to podařilo – Creating a multi-resolution favicon including transparency with the GIMP.

openssl PKCS12

Mám neustále problém si zapamatovat příkaz na vytvoření souboru p12 s certifikáty, tak je třeba si to poznamenat.

openssl pkcs12 -export -in certifikat-serveru.pem -inkey priv-klic-serveru.pem -certfile ca-bundle.pem -out vystup.p12

Vytvořena p12 se zašifrovává, takže se objeví výzva k zadání hesla (Enter Export Password) – pokud je zašifrován privátní klíč (heslo se zadávalo při generování), objeví se nejprve výzva k zadání tohoto hesla.