Remote installation of HP Dataprotector 6.20 client on Ubuntu 12.04 with 3.2 kernel

During std. remote installation (in Manager GUI) installer instantly ends with error – „unsupported platform / OS“.

I found out that problem is with 3.2 kernel version (only with the NUMBER not the code) and the workaround (until HP create patch) is to modify uname.

 • move /bin/uname to /bin/uname.orig
 • create executable script /bin/uname with this:
  /bin/uname.orig $1 | sed 's/3\.2\.0/2\.6\.32/'

Explanation: when something call uname and in output is  3.2.0 (real kernel number), then is replaced by ‚2.6.32‘.

After successfull installation you can use orig. uname again – backup work fine.

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů).

Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs:

ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR ...

 • pomocí ls se vyrobí seznam souborů, který se přehodí na xargs
 • -n1 určuje kolik záznamů si má xargs vzít najednou (1 je defaultní hodnota)
 • -P3 určuje kolik procesů se má pustit (tohle je ten „magický parametr“)
 • -I určuje řetězec, který se pak nahradí konkrétním parametrem ze seznamu

Digitální podepisování dokumentů certifikátem v LibreOffice (OpenOffice)

LibreOffice (respektive OpenOffice) přistupuje k práci s certifikáty ‚netradičním způsobem‘. Nemá totiž vlastní uložiště, ale používá uložiště aplikací z rodiny Mozilla (Thunderbird/Icedove, Firefox/Iceweasel, Mozilla Suite).

Dohledal jsem, že pořadí ve kterém jsou uložiště vyhledávány je:

 1. Thunderbird
 2. Mozila Suite
 3. Firefox

Lze také použít proměnnou prostředí MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER.

Takže u sebe (mám Debian a chtěl jsem použít uložiště z Icedove) jsem musel vytvořit symbolický odkaz ~/.thunderbird/ směřující na ~/.icedove/ (jinak bylo použito uložiště Iceweaselu, který má profil v ~/.mozilla/firefox !).

Pak už vše funguje ‚Soubor -> Elektronické podpisy -> Podepsat dokument …‘ – je vám nabídnut seznam vašich certifikátu (pokud máte uložiště chráněno heslem, jste vyzváni k jeho zadání).

TrueType (TTF) písmo v LaTeXu

Po čase jsem se vrátil k LaTeXu a potřeboval jsem použít jisté písmo, které jsem si našel (třeba na České fonty) – v mém případě pro nadpis. Tak jsem pátral jak nejsnáze ho dostat do LaTeXu.

Prošel jsem několik návodů (různě komplikovaných), ale vždycky to nebylo ono – až jsem narazil na jeden (Keith Briggs:Using truetype fonts with pdflatex), který dělal to, co jsem chtěl – a navíc obsahuje skript, který udělá všechno za vás (vyrobí i example).

openssl PKCS12

Mám neustále problém si zapamatovat příkaz na vytvoření souboru p12 s certifikáty, tak je třeba si to poznamenat.

openssl pkcs12 -export -in certifikat-serveru.pem -inkey priv-klic-serveru.pem -certfile ca-bundle.pem -out vystup.p12

Vytvořena p12 se zašifrovává, takže se objeví výzva k zadání hesla (Enter Export Password) – pokud je zašifrován privátní klíč (heslo se zadávalo při generování), objeví se nejprve výzva k zadání tohoto hesla.

Úprava zákonů z portal.gov.cz ve Vimu

Už několikrát jsem potřeboval nějaký zákon a jediné místo, kde jsem ho dohledal byl Portál veřejné správy.

Bohužel se dají celé zákony stáhnout jen ve formátu TXT, který je navíc (pro mě) dost blbě formátovaný (zalomené odstavce, několik mezer na každém řádku a mezi slovy, …). Proto musím zdrojový TXT soubor trochu „předžvýkat“ než si ho upravím v textovém editoru (OpenOffice Writer). Pokračovat ve čtení „Úprava zákonů z portal.gov.cz ve Vimu“

Linuxový drobeček – nalezení balíčku se souborem

Již několikrát jsem potřeboval zjistit, kterému balíčku patří ten který soubor – tady je jak na to:

rpm -qa --filesbypkg | grep /SOUBOR/S/CELOU/CESTOU

V Debianu lze použít nástroj apt-file (nebývá ve výchozím stavu systému nainstalován):

apt-file search /SOUBOR/S/CELOU/CESTOU

Linuxový drobeček – $RANDOM

Pokud je potřeba náhodné číslo, tak lze použít interní funkci/proměnnou $RANDOM.

echo $RANDOM

Náhodné číslo je z rozsahu 0-32767.

Pro menší rozsah je možné použít třeba:

let R=$RANDOM%10;
echo $R;

Linuxový drobeček – drop_caches

Vyčištění cache:

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
 • echo 1 – vyprazdnění pagecache
 • echo 2 – uvolnění „dentries and inodes“
 • echo 3 – obě dohromady

Jde o bezpečný příkaz – pro větší účinnost je dobré nejdřív dát sync.